De Stichting Vrienden met Lef (VML) heeft als doel het bestrijden van verslaving (middelen, gedrag- en tabak) en eetstoornissen in de breedste zin van het woord. Dat doet zij onder meer door het ondersteunen en uitvoeren van projecten, die zich op wetenschappelijke basis bezighouden met preventie en vroegsignalering, destigmatisatie en re-integratie. Daarnaast bevordert en ondersteunt VML wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en eetstoornissen.

Feiten en cijfers

  • Nederland telt naar schatting ruim vier miljoen verslaafden (alcohol, drugs, tabak, medicijnen, gokken, gamen, seks). De gevolgen hiervan zijn gigantisch. Op zowel sociaal, maatschappelijk en economisch vlak (ziekteverzuim, ziektekosten, overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen, uitkeringen, enz.). De kosten voor verslaving bedragen in Nederland meer dan acht miljard per jaar.
    Naast de gevolgen van een verslaving op het gebied van de gezondheid en het functioneren van het individu, heeft een verslaving verregaande gevolgen voor de (directe) omgeving. Met name voor kinderen die in een gezin opgroeien met (een) verslaafde ouder(s). Maar ook voor andere familieleden en de omgeving heeft de aandoening een meer dan grote impact. Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere (actieve) verslaafde ongeveer zeven mensen in zijn/haar directe omgeving heeft die hij/zij in min of meerdere mate schade toebrengt. Slechts elf procent van de verslaafden krijgt hierbij - om diverse aantoonbare redenen - effectieve hulp. Terwijl de aandoening in veel gevallen goed te behandelen is.
  • Ruim vier miljoen mensen zijn tabaksverslaafd.
  • In Nederland hebben bijna 200.000 mensen een eetstoornis. Eetstoornissen(anorexia, boulimia en een Binge Eating Disorder) zijn de meest dodelijke hersenaandoeningen.
  • 15% van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft obesitas (ernstig overgewicht). Zij hebben een body mass index > 30.0.

 

Vanuit deze doelstelling richt VML zich op een breed en zich nog steeds verbredend terrein van kennisvermeerdering op het gebied van verslaving en eetstoornissen en de wetenschappelijke aspecten ervan. Zij doet dit in samenwerking met andere initiatiefnemers en belangstellenden op deze terreinen.

 

LEES MEER...