De Stichting Vrienden met Lef onderneemt diverse activiteiten ter bestrijding van verslaving en eetstoornissen.

Lopende zaken:

 • Het mede organiseren en ondersteunen van het Depressiegala in nauwe samenwerking met Mental Health Foundation en het Ministerie van VWS
 • Het organiseren van een (internationale)  Dag van Herstel (samen met AA Nederland en AA België), die in juni zal plaatsvinden
 • Het organiseren van een Vier je herstel weekend, in samenwerking stichtingen Be Aware, Be Responsible en met  Van der Valk Hotels & Restaurants

   Depressiegala 2017

 • Het verstrekken van Lef Magazines (gratis) aan diverse gezondheidszorginstellingen waaronder onder meer alle grote huisartsenposten en GGZ instellingen in Nederland en vanaf medio 2017 in België
 • Het ondersteunen van re-integratie van herstellenden in de GGZ, samen met Stichting Ismes, Ruisch Coaching en uitzendbureau Astare
 • Het faciliteren van vrijwilligerswerk aan herstellenden. Daarnaast het ondersteunen en begeleiden
 • Samenwerking met Stichting Centrum voor Verantwoord Spelen, een expertisecentrum en vraagbaak voor spelers en gokverslaafden
 • Samenwerking  met GGZ-instelling  ITMYS, een organisatie voor mensen met een seksverslaving (behandeling en voorlichting)

 Cover Lef Magazine

 • Het ondersteunen en mede-organiseren van preventie en vroegsignalering op middelbare scholen in Nederland, samen met de Stichting Be Aware.
 • Samenwerking met zelfhulpgroepen voor verslaafden in Nederland en België.
 • Het faciliteren van het Lef Voetbalteam (geheel bestaande uit herstellend verslaafden)
 • Het opstarten van Association of Recovering Motorcyclists (ARM) en Recovering Women Riders (RWR) Nederland. Motorclubs die geheel bestaan uit herstellend verslaafden. Naar verwachting zullen in de zomer van 2017 de eerste chapters worden opgericht in Nederland
 • Het geven van voorlichting in de diverse media, (Nieuwsuur, Pauw, RTL, Late Night)
 • Het organiseren van discussies en panels over verslaving en eetstoornissen bij diverse gelegenheden, in samenwerking met het AMC en de Stichting Volksbond Rotterdam.
 • Het opstarten van samenwerkingsverbanden met instellingen die zich bezighouden met het behandelen van eetstoornissen

  ARM

  RWR

 FC Lef

2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afgelopen najaar - op 12 oktober - heeft The Dutchess of Cambrigde - Kate Middleton - Nederland bezocht. Onder meer voor een gesprek over verslaving en herstel. De Briste kroonprinses is ambasadeur van de Stichting Action on Addiction, een stichting met dezelfde doelstellingen als VML. De kroonprinses heeft met mensen van het Trimbos Instituut een gesprek gehad over onder andere het destigmatiseringsprogarmma in Groot Brittannië. De Stichting Vrienden met Lef heeft goede banden met de Stichting Action on Addiction en zal in de nabije toekomst de samenwerking uitbreiden.

 Op 7 september 2016 sprak de Stichting met minsiter Edith Schippers van VWS, onder meer over het verminderen van het stigma. Afgesproken is dat de minister actief een bijdrage zal leveren. Tijdens dat gesprek is de basis gelegd voor verdere samenwerking tussen VML en de minsiter. 

  Kate Middleton

 

 

  

Reageer reacties (0)
LEES MEER...