Doelstellingen

De Stichting Vrienden met Lef richt zich op een breed en zich nog steeds verbredend terrein van kennisvermeerdering op het gebied van verslaving en eetstoornissen en de wetenschappelijke aspecten er van. Zij doet dit in samenwerking met andere initiatiefnemers en belangstellenden op deze terreinen.

Doelstellingen

  • Het bestrijden van verslaving (middelen, gedrag- en tabak) en eetstoornissen
  • Het ondersteunen en uitvoeren van projecten, die zich evidence based bezighouden met preventie (en vroegsignalering)
  • Destigmatisatie en re-integratie in de breedste van het woord
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en eetstoornissen  

Dit doet de Stichting op de volgende manieren:

  1. Door samen te werken met en ondersteuning te bieden aan organisaties die zich op professioneel gebied bezig houden met wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en verslavingszorg

  2. Door samen te werken met en ondersteuning te bieden aan organisaties die zich op professioneel gebied bezig houden met preventie en vroegsignalering van verslaving en eetstoornissen 

  3. Door samen te werken met en ondersteuning te bieden aan organisaties die zich op professioneel gebied bezig houden met destigmatisering van eetstoornissen en verslaving

  4. Door het organiseren van multimediale activiteiten gericht op destigmatisering van eetstoornissen en verslaving

  5. Door samen te werken met en ondersteuning te bieden aan organisaties die zich op professioneel gebied bezig houden met re-integratie van mensen met een verslaving en/of eetstoornissen

  6. Door het financieel mede mogelijk maken van het uitbrengen van een magazine voor herstellend verslaafden, mensen met een eetstoornis, hun familieleden en mensen die werkzaam zijn in dit gebied van de gezondheidszorg
Reageer reacties (0)
LEES MEER...